strona Szkoła Ruda Wielka

Wyznaczenie IOD

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. nr 119 str.1.), informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej, Ruda Wielka ul. Radomska 10

jest Pani Paula Słowik

adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl

tel. 535-717-100

Skip to content