Wyniki egzaminu gimnazjalnego

KWIECIEŃ 2016r.

Zakres egzaminu

Średni wynik procentowy
Język polski 66,5%
Historia i wiedza o społeczeństwie 50,6%
Matematyka 44,7%
Przedmioty przyrodnicze 49,6%
Język angielski -poziom podstawowy 52,8%
Język angielski -poziom rozszerzony 34,7%
Język niemiecki- poziom podstawowy 52,7%

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole z kwietnia 2016r. zostały również przeanalizowane
z użyciem wskaźników EWD (edukacyjnej wartości dodanej). Wskaźnik EWD dla gimnazjum mówi o tym, na ile wysokie (lub niskie) wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów w całej Polsce o analogicznych wynikach na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej. Wynik EWD równy np. +5,3, oznacza, że przeciętny trzecioklasista kończący nasze gimnazjum otrzymał na egzaminie gimnazjalnym o 5,3 punktu więcej, niż by to wynikało z jego rezultatu na sprawdzianie po szkole podstawowej.

Wszystkie nasze wskaźniki EWD z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego w 2016r. są dodatnie
i wynoszą:

 

Zakres egzaminu Wartość EWD
Język polski +3,3
Historia i wiedza o społeczeństwie +1,2
Matematyka +3,9
Przedmioty przyrodnicze +5,3

Ogólnie wskaźnik EWD dla przedmiotów humanistycznych wyniósł: +3,1, a dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: +5,2.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z ostatnich kilku lat przy użyciu wskaźników wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej wskazuje, że systematycznie rośnie w naszym gimnazjum efektywność nauczania zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno – przyrodniczych (wniosek sformułowany w oparciu o wskaźniki umieszczone na stronie internetowej: ewd.edu.pl).

Bożena Kopycka

KWIECIEŃ 2015r.

Drugi rok z rzędu gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego.

Z większości przedmiotów egzaminacyjnych uzyskane przez nich wyniki procentowe przewyższają średnie wyniki w powiecie radomskim, województwie mazowieckim oraz w kraju.

Oto niektóre z tych wyników:

Rodzaj egzaminu: Wynik naszego gimnazjum Porównanie z innymi:
Jęz. polski 65,1% Nasz wynik jest wyższy od wyniku:1.gminy Wierzbica2.powiatu radomskiego

3.województwa mazowieckiego

4.kraju

Historia i wos. 67,6% Nasz wynik jest wyższy od wyniku:1.gminy Wierzbica2.powiatu radomskiego

3.województwa mazowieckiego

4.kraju

Matematyka 52,6% Nasz wynik jest wyższy od wyniku:1.gminy Wierzbica2.powiatu radomskiego

3.województwa mazowieckiego

4.kraju

Przedmioty przyrodnicze 48,6% Nasz wynik jest wyższy od wyniku:1.gminy Wierzbica2.powiatu radomskiego
Język angielskipoziom podstawowy 62,7% Nasz wynik jest wyższy od wyniku:1.gminy Wierzbica2.powiatu radomskiego
Język niemiecki poziom podstawowy 77,5% Nasz wynik jest wyższy od wyniku:1.gminy Wierzbica2.powiatu radomskiego

3.województwa mazowieckiego

4.kraju

 

Tegoroczne i ubiegłoroczne świetne wyniki egzaminu w gimnazjum w Rudzie Wielkiej nie są dziełem przypadku, ale efektem intensywnej pracy nauczycieli i uczniów oraz konsekwentnie realizowanej, przemyślanej koncepcji przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Bożena Kopycka

Skip to content