strona Szkoła Ruda Wielka

Warunki korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

1.Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji, jeśli nie wymaga tego realizacja programu nauczania i zadań szkoły.

1a)  Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły i podczas innych zajęć organizowanych przez szkołę.

2.Podczas pobytu ucznia w szkole urządzenie elektroniczne powinno być wyłączone

3.W razie potrzeby uczeń ma prawo skorzystania z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły.

4. Każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku – w tym telefonem komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody; zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanych przez szkołę.

Skip to content