strona Szkoła Ruda Wielka

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2023/2024

PSP

mgr Elżbieta Nowak – biologia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Iwona Kwaśniewska – fizyka, matematyka
mgr Gertruda Kaca – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Anna Tomczyk – edukacja informatyczna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Beata Szewczykowska – edukacja wczesnoszkolna, wdż

mgr Dorota Koselska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Dorota Kwaśniewska – muzyka, plastyka, edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kwiecień – wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Wrzesień – język polski, historia

mgr Agnieszka Tomczyk – język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Wioleta Kosowska – język polski, historia, WOS

mgr Marta Walkiewicz – matematyka, chemia

mgr Arkadiusz Szyszka – matematyka, wychowanie fizyczne

mgr Anna Budzyńska – biologia, geografia, EDB

mgr Robert Szewczykowski – wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Monika Kwiecień – wychowanie fizyczne, technika, nauczyciel bibliotekarz

mgr Agnieszka Pietruszka nauczyciel współorganizujący naukę

mgr Przemysław Kowalski – religia

mgr Renata Szcześniak – język niemiecki

mgr Renata Wilk – język angielski

mgr Magdalena Gołębiowska – informatyka, technika

mgr Agnieszka Witkowska – psycholog, doradztwo zawodowe

mgr Anna Kopycka – Pater – pedagog szkolny, logopeda

PRZEDSZKOLe

Wychowawcy oddziałów

Oddział I „Rybki

mgr Małgorzata Pawelec – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda.

mgr Halina Popiel – nauczyciel wychowania przedszkolnego;

Oddział II „ Kubusie Puchatki”

mgr Monika Farbiś, nauczyciel wychowania przedszkolnego;

mgr Małgorzata Piszczek, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Oddział III „Krasnoludki”

mgr Urszula Adamiec – nauczyciel wychowania przedszkolnego;

mgr Halina Popiel – nauczyciel wychowania przedszkolnego;

Katecheza

mgr Przemysław Kowalski.

Język angielski

mgr Małgorzata Pawelec

Logopeda

mgr Anna Kopycka – Pater

Skip to content