Żywa lekcja historii

W poniedziałek 18 listopada uczniowie klas VIII i VII mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii prowadzone przez p. Wojciecha Szot, historyka i żołnierza. Prowadzący z wielka pasją opowiadał słuchaczom o powojennej historii Polski. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji oraz obejrzeli przywiezione eksponaty i plakaty o tamtych czasach.

Przemysław Kowalski

Skip to content