Świąteczna Zbiórka Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 4-6 grudnia 2015r. Nasi wolontariusze zbierali produkty w sklepie w Rudzie Wielkiej „Kresy” oraz w sklepie „Biedronka” w Wierzbicy. Akcja stanowi uzupełnienie całorocznej, regularnej pomocy, jakiej radomski Bank Żywności udziela organizacjom charytatywnym, a za ich pośrednictwem najbardziej potrzebującym w naszej okolicy. Z pomocy korzystają przede wszystkim niedożywione dzieci, ubogie rodziny, osoby niepełnosprawne, chore, a także ludzie w podeszłym wieku i bezdomni. Drugim celem ŚZŻ jest dotarcie do pokrzywdzonych przez los z przesłaniem nadziei i wspólnoty wpisanym w symbolikę tych szczególnych świąt. Jest też okazją do oddziaływania na świadomość społeczną. Dzięki temu możliwe staje się realizowanie takich celów, jak:

  • uwrażliwienie mieszkańców środowiska lokalnego na problemy ludzi ubogich i głodnych,
  • wprowadzenie zwyczaju dopełniania świąt Bożego Narodzenia dobrymi uczynkami na rzecz najbardziej potrzebujących.

Renata Wilk

Skip to content