Świąteczna Zbiórka Żywności z Bankiem Żywności w Radomiu

Świąteczna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2018r. Nasi wolontariusze zbierali produkty w sklepach na terenie w Rudy Wielkiej, Rudy Małej oraz w sklepie „Lewiatan” w Wierzbicy.Akcja stanowi uzupełnienie całorocznej, regularnej pomocy, jakiej radomski Bank Żywności udziela organizacjom charytatywnym, a za ich pośrednictwem najbardziej potrzebującym w naszej okolicy. Z pomocy korzystają przede wszystkim niedożywione dzieci, ubogie rodziny,osoby niepełnosprawne, chore, a także ludzie w podeszłym wieku i bezdomni. Drugim celem akcji jest dotarcie do po krzywdzonych przez los z przesłaniem nadziei i wspólnoty wpisanym w symbolikę tych szczególnych świąt. Jest też okazją do oddziaływania na świadomość społeczną. Dzięki temu możliwe staje się realizowanie takich celów, jak:

  • uwrażliwienie mieszkańców środowiska lokalnego na problemy ludzi ubogich i głodnych,
  • wprowadzenie zwyczaju dopełniania świąt Bożego Narodzenia dobrymi uczynkami na rzecz najbardziej potrzebujących.

Opiekun SKW

Renata Wilk

Skip to content