Próbna ewakuacja

17 października 2019 r. w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły i przedszkola z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po odwołaniu alarmu uczniowie wrócili na lekcje.

Przemysław Kowalski

Skip to content