Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy – JABŁKO

SAMSUNG CAMERA PICTURES

„JABŁKO” – pod takim hasłem w dniu 24 marca 2015r.  w Publicznym Gimnazjum

Rudzie Wielkiej odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy.

Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Wierzbica Pan Zdzisław Dulias.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów

przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi, a także integracja i dobra zabawa uczniów

z różnych szkół.

Dlaczego „JABŁKO”?

Jest „jabłko Adama”, jest firma informatyczna „Apple” i legenda o fizyku Newtonie, który po

uderzeniu jabłkiem w głowę odkrył prawo powszechnego ciążenia. Jabłko z hasła konkursu

można więc odnaleźć w treściach wszystkich przedmiotów szkolnych objętych konkursem.

W konkursie wzięły udział zespoły z następujących gimnazjów: Publicznego Gimnazjum w

Orońsku, Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu, Gimnazjum z Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Wierzbicy, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Parznicach,

Publicznego Gimnazjum im. Księdza Biskupa Jana Chrapka w Wierzbicy oraz Publicznego

Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.

Czołowe miejsca w  konkursowej rywalizacji zajęły zespoły z Orońska, Rudy Wielkiej i

Wierzbicy. Zespoły te otrzymały ufundowane przez Pana Wójta nagrody.

Na zakończenie konkursu dyrektor PG w Rudzie Wielkiej Pani Iwona Kwaśniewska

serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie.

Skip to content