Kocham Cię Polsko

SAMSUNG CAMERA PICTURES14 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta akademia pod hasłem KOCHAM CIE POLSKO z okazji Święta Niepodległości.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wyprowadzeniu pocztu flagowego rozpoczęła się cześć artystyczna. Apel wprowadz w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.

Przypomniano m.in. daty najważniejszych powstań narodowych. Natomiast inscenizacja filmu i interpretacje muzyczne oraz recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Była to niezapomniana lekcja historii.

W części końcowej pani dyrektor Iwona Kwaśniewska wygłosiła krótkie przemówienie, w którym podkreśliła jak ważnym wydarzeniem było odzyskanie niepodległości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

Skip to content