Kalendarz roku szkolnego w PG w Rudzie Wielkiej

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2014r.
Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014r.
Ferie zimowe 19 stycznia – 7 luty 2015r.
Wiosenna przerwa świąteczna 2 – 7 kwietnia 2015r.
Egzamin gimnazjalny 21,22,23 IV 2015r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2015r.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum w Rudzie Wielkiej:
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245)Dyrektor Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

  • 10 XI 2014r. (poniedziałek przed Świętem Niepodległości)
  • 2 stycznia 2015r. (piątek po Nowym Roku)
  • 1 kwietnia 2015r. (środa dzień sprawdzianu po klasie VI )
  • 21, 22, 23 kwietnia 2015r. (wtorek, środa, czwartek trzy dni egzaminu gimnazjalnego )
  • 5 czerwca 2015r.(piątek po Bożym Ciele)
  • 15 czerwca 2015r. ( poniedziałek po festynie 14 VI 2015r- niedziela)

 

  • 19 grudnia 2014r. dzień szkolnej wigilii(piątek)

 

 

Skip to content