Archipelag Skarbów

Archipelag SkarbówW dniu 16 i 17 lutego 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Rudzie Wielkiej zrealizowany został przez trenerów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej program Archipelag Skarbów.
Program był skierowany dla młodzieży gimnazjalnej klas drugich i trzecich, nauczycieli oraz rodziców.
Stał się uzupełnieniem i wzmocnieniem szkolnego programu profilaktyki oraz wychowawczego. Dzięki szerokiemu zakresowi treści program okazał się czynnikiem wiążącym i podsumowującym wybrane elementy programu profilaktyki szkoły.

W ciągu dwóch dni trenerzy realizowali zagadnienia mające znaczący wpływ na postawy i zachowania młodzieży. Należały do nich:
1. profilaktyka uzależnień:
ukazanie destrukcyjnego wpływu korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania przyjaźni i rozwój miłości.
2. profilaktyka przemocy:
ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym;
wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie;
ukazanie zachowań agresywnych, jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami.
3. wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:
wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi;
ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości;
podważenie obecnych w pop-kulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności;
przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-uprzedmiotowienia”.
4. profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:
zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej;
poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im.
5. cele i efekty ogólnoprofilaktyczne:
ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych;
wzmacnianie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).
Dzięki aktywności oraz zaangażowaniu uczniowie odkrywali w sobie nowe umiejętności oraz otrzymywali wskazówki niezbędne do osiągania swoich celów.

Agnieszka Sieczka

Galeria zdjęć

 

Skip to content