Warto się czasem zasłuchać

„… Warto się czasem zasłuchać

w wiatru granie,

szum gałęzi,

listopadów przemijanie.

Warto się czasem zasłuchać

w grobów ciszę,

by mowę wieków usłyszeć

One mówią…”

    8  listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli. Uroczystość przygotowali uczniowie z klas Va ,VIIa i VIIb pod kierunkiem p. Wioletty Kosowskiej, p. Ewy Kruk, p. Agnieszki Tomczyk. Scenariusz montażu słowno-muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. Młodzi artyści poprowadzili zebranych ścieżkami trudnej polskiej historii – poprzez zabory, krwawo stłumione zrywy powstańcze, I wojnę światową, aż do odzyskania pełnej wolności i suwerenności – 11 listopada1918 roku.

Pani dyrektor Elżbieta Nowak, dziękując twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreśliła jego wartość wychowawczą i artystyczną.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć                                                                                

Wioletta Kosowska,  Agnieszka Tomczyk
Skip to content