Spotkanie uczniów z pracownikiem KRUS

W środę 5 lutego 2020 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Oddziału Terenowego KRUS w Radomiu, którzy zapoznali uczniów z zagrożeniami występującymi w gospodarstwie rolnym.

Celem spotkania było przeprowadzenie prelekcji  na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym.

Pogadankę uatrakcyjnił film edukacyjny, który w bardzo obrazowy sposób ukazał ogrom niebezpieczeństw czyhających na dzieci, które nie przestrzegają zasad wpajanych im przez rodziców, a dotyczących pomocy dzieci w pracach rolniczych.

Na zakończenie spotkania prelegent zaprosił uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym. Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

Praca powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.

Uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną do dnia 28.02.2020 r.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi

Skip to content