Ślubowanie klasy I

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to wyjątkowy i ważny dzień w życiu społeczności szkolnej. To emocjonalne wydarzenie jest piękną, szkolną tradycją kultywowaną od wielu lat. Tradycyjnie, jak co roku uroczystość odbyła się w październiku, w klimacie pięknej kolorowej jesieni. Pierwszaki w obecności gości, rodziców, dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów wykazały się wieloma umiejętnościami, przedstawiając program artystyczny. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i aktorskie. Podczas występu ujawnili swoje prawdziwe talenty, szczególnie w interpretacji wierszy „Sowa” oraz „Żuraw i czapla” Jana Brzechwy. Pokazali, że wiedzą wiele o właściwym zachowaniu w szkole, znają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dali się też poznać jako młodzi patrioci, kochający swoją Ojczyznę. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na Sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała Pani dyrektor szkoły mgr Elżbieta Nowak. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Orła Białego w Rudzie Wielkiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez Panią  wicedyrektor szkoły mgr Małgorzatę Piszczek pamiątkowych dyplomów. W trakcie ślubowania uczniowie zobowiązywali się do pilnej nauki, dbania o dobre imię szkoły, szanowania innych i miłości Ojczyzny. Ślubowali z honorem na Sztandar Szkoły. Były od wszystkich podziękowania, życzenia oraz piękne upominki. To bardzo zachwyciło dzieci. Rodzice również dołączyli się do podziękowań z pięknymi bukietami kwiatów i zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek. Tego dnia panowała podniosła atmosfera. Każdy przeżywał ten dzień na swój sposób i poprzez wiele emocji, które temu towarzyszyły zostanie on w pamięci wszystkich tam obecnych.  

                                                                                                                           Anna Tomczyk 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

  1. Zdjęcia wykonane przez fotografa Tomasza Kucę
  2. Zdjęcia wykonane przez ucznia Filipa Kucę z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości
Skip to content