Reaguj i wspieraj – cykl webinariów dla rodziców i nauczycieli

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu

Reaguj i wspieraj.

Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem  programu  jest  wspomaganie  dzieci  i  młodzieży  w  nauce  na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program  będzie  realizowany  w  formie  cyklu  webinarów  dedykowanych  rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.

Pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/ohhXySQM4g8
l.p.Tematyka webinarówPlanowany termin emisji
Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)
1.Potrzeby    psychiczne,    społeczne    i    emocjonalne    dzieci    i młodzieży w okresie pandemii.21.01.2021r. godz.18.00
2.Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.11.02.2021r. godz.18.00
3.Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?25.02.2021r. godz.18.00
Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)
4.Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?04.03.2021r. godz.14.00
5.Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.11.03.2021r. godz.14.00
6.Organizacja  procesu  wspomagania     ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii.25.03.2021r. godz.14.00

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Aurelia Michałowska

Skip to content