Powrót do szkoły klas I-III

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z wytycznymi MEiN od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do nauki w systemie stacjonarnym. Wszystkie lekcje oraz zajęcia dodatkowe będą się odbywać wg. dotychczas ustalonego planu zajęć. Funkcjonować będzie również świetlica szkolna. Natomiast w klasach 4-8 nauka zdalna zostaje przedłużona do 31 stycznia 2021r.

Ze względu na sytuację epidemiczną w szkole cały czas obowiązują procedury bezpieczeństwa, które należy bezwzględnie przestrzegać. Są one aktualizowane na bieżąco. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań aby w szkole było bezpiecznie.

Elżbieta Nowak, dyrektor PSP w Rudzie Wielkiej

Skip to content