Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Ogłoszenie

o rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej

na podstawie zarządzenia nr 8/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 stycznia 2023 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i klas I publicznych szkół podstawowych.

Szanowni Państwo,

od 9 lutego 2023 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać w siedzibie zespołu
(ul. Radomska 10) oraz ze strony internetowej: www.zsrudawielka.edu.pl w zakładce PSP – Rekrutacja) i składać w sekretariacie do dnia 3 marca 2023 r. do godziny 16.00.

Następnie od 6 do 10 marca komisja rekrutacyjna zweryfikuje złożone wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do dnia 13 marca godz. 8.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń dla rodziców) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej.

Każdy rodzic powinien potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do szkoły w formie pisemnego oświadczenia w okresie od dnia 14 do 20 marca 2023 r. do godziny 16.00.

21 marca 2023 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej.

Terminy rekrutacji do pobrania tutaj.

Dokumenty do pobrania:

1 – zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły

2 – wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu szkoły wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku – oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę

3 – oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do pierwszej klasy w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej

Skip to content