ogłoszenie

Rekrutacja na rok 2024/2025 – potwierdzenie woli

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej z poza obwodu są zobowiązani do „Potwierdzenia woli” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od dnia 11.03 – 15.03.2024 r.

  • druk do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w zakładce „Rekrutacja”

  •  lub w sekretariacie

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola i szkoły(czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu i szkole.

Dnia 18.03.2024 roku  komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola Publicznego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Orła Białego w Rudzie Wielkiej.

Skip to content