Konkurs recytatorski dla klas 1-4

22.03.2023 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-4. Każdą klasę reprezentowało kilku uczestników.

24 uczniów recytowało wiersze: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej i innych ulubionych autorów.

Jury konkursu oceniało według następujących kryteriów:

 Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie.

 Interpretacja tekstu (logiczne akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia, dykcja).

 Ogólny wyraz artystyczny.

Wszystkie dzieci zaprezentowały się wspaniale, przez co komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Po długich naradach udało się wyłonić Laureatów:

Pierwsze miejsce zajął Piotr Kaparuk z kl. 2b, który zaprezentował wiersz  Marii Konopnickiej pt. „Stefek Burczymucha”.

Drugie miejsce zajęła Maja Banaszkiewicz z kl.1 oraz Jagoda Rogala z klasy 4.

Trzecie miejsce zajęła Amelia Pyzara z kl. 1.

Tych czterech uczestników konkursu zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu recytatorskiego organizowanego 13 kwietnia przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy.

Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia, które otrzymali:

  1. Klaudia Pyrka z kl.1
  2. Wiktoria Włoskowicz z kl. 2b
  3. Patrycja Lachowska z kl. 3
  4. Adriana Gołda z kl. 4

Wszystkim Laureatom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Beata Szewczykowska

Skip to content