Dzień Nauczyciela w naszej szkole

Dzień Nauczyciela

Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”

Właśnie ten fragment, wypowiedziany przez Elizę Orzeszkową, był mottem uroczystego apelu, który odbył się 13 października w naszej szkole. Świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii.

Uczniowie klasy Va i Vb przygotowali piękne wiersze, które podkreślały znaczenie Dnia Komisji Edukacji Narodowej, a chór szkolny zaśpiewał piosenki. Atmosfera była bardzo uroczysta. Dzięki temu odczuć można było wyjątkowość tego święta, ale także radość życia społeczności szkolnej.

Cała uroczystość została zręcznie uwieńczona czymś miłym dla podniebienia. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Bartosz Rogala, przekazał na ręce Pani Dyrektor tort, specjalnie przygotowany na tę okazję.

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor – Elżbieta Nowak, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń Polaków.

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny
I osiągnąć to za wszelką cenę
.”
M. Skłodowska – Curie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom życzymy,
aby niełatwa misja pedagoga, nauczyciela i wychowawcy
przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję,
radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty
pomyślnej i lepszej przyszłości.

Renata Wilk

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Skip to content