Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Ogłoszenie

o rekrutacji do Gminnego Przedszkola Publicznego
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej

na podstawie zarządzenia nr 8/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 stycznia 2023 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Szanowni Państwo,

od 8 lutego 2023 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać w siedzibie zespołu
(ul. Radomska 10) oraz ze strony internetowej: www.zsrudawielka.edu.pl w zakładce GPP – Rekrutacja) i składać w sekretariacie do dnia 8 marca 2023 r. do godziny 16.00.

Następnie od 9 do 14 marca komisja rekrutacyjna zweryfikuje złożone wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do dnia 15 marca godz. 8.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń dla rodziców) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej.

Każdy rodzic powinien potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do przedszkola i szkoły w formie pisemnego oświadczenia w okresie od dnia 16 do 23 marca 2023 r. do godziny 16.00.

27 marca 2023 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej.

Regulamin rekrutacji do pobrania tutaj.

Komunikat o wolnych miejscach do pobrania tutaj.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram rekrutacji

Wniosek

Zbiór oświadczeń

Skip to content