Komunikat

KOMUNIKAT
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

IM. ORŁA BIAŁEGO W RUDZIE WIELKIEJ
z dnia 09 lutego 2024 roku
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu
na rok szkolny 2024/2025


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Orła Białego w Rudzie Wielkiej informuje, że nabór do GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 9 lutego do 1 marca 2024r.

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi ogółem 26
Dzieci 3 – 4 – 5 letnie – 21 wolnych miejsc
Dzieci 6 – letnie – 5 wolnych miejsc

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Orła Białego  w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2024/2025 złożyło 49 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Dyrektor

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im Orła Białego

w Rudzie Wielkiej

Skip to content