strona Szkoła Ruda Wielka

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu są prowadzone są następujące zajęcia:

– zajęcia logopedyczne oraz terapia pedagogiczna w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

– zajęcia z religii dwa razy w tygodniu;

– zajęcia taneczne raz w tygodniu prowadzone przez Studio Tańca „Frajda”.

Skip to content