Dni Otwarte w roku szkolnym 2019/2020-archiwum

Informacja o wszystkich ocenach cząstkowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych, a także o zachowaniu ucznia, rodzice uczniów mogą uzyskać, między innymi, podczas organizowanych w szkole Dni Otwartych, podczas których obecni są  wszyscy nauczyciele.

Dni Otwarte w roku szkolnym 2019/20 organizowane są  począwszy od września w godzinach 16.00-17.00.

L.p. Daty Dni Otwartych

I wywiadówek

                        Uwagi:
1. 17.09.2019r. Spotkania rodziców z wychowawcami klas.

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, PSO.

Wybór Rad oddziałowych i przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców Szkoły.

2. 6.11.2019r. Dyżur wszystkich nauczycieli. Informacje o ocenach cząstkowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu uczniów.

Sprawy różne.

3. 18.12.2019r. Dyżur wszystkich nauczycieli.  Informacje o ocenach cząstkowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu uczniów.

Sprawy różne.

4. 4.02.2020r. Wywiadówka. Dyżur wszystkich nauczycieli zapoznanie z wynikami klasyfikacji śródrocznej.

Poinformowanie rodziców uczniów klas 8 o przebiegu egzaminu.

5. 25.03.2020 r. Dyżur wszystkich nauczycieli.  Informacje o ocenach cząstkowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu uczniów.

Sprawy różne.

6. 14.05.2020r. Wywiadówki klasowe .Dyżur wszystkich nauczycieli.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Skip to content