Informacja o wyznaczeniu IOD

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maj a2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. nr  119 str.1.), informujemy ,że Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej, Ruda Wielka  ul. Radomska 10

jest Pani Małgorzata Krajewska,

adres poczty elektronicznej:  inspektor@cbi24.pl

tel. 82 561 13 02

Skip to content