II Międzygimnazjalny Konkurs z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

CYTRYNA – to hasło drugiej edycji Międzygimnazjalnego Konkursu z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych pod patronatem Pana Wójta gminy Wierzbica.

Konkurs odbył się 12 maja 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.

Uczestniczyły w nim zespoły z następujących gimnazjów: Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Parznicach, Publicznego Gimnazjum im. Księdza Biskupa Jana Chrapka w Wierzbicy oraz Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych oraz integracja młodzieży z okolicznych gimnazjów.

Organizatorki konkursu – nauczycielki przedmiotów ścisłych z gimnazjum w Rudzie Wielkiej – przyjęły zasadę, że każda edycja konkursu odbywa się pod innym, ale zawsze „owocowym” hasłem (w ubiegłym roku było JABŁKO, w tym roku CYTRYNA), a tematyka większości zadań konkursowych nawiązuje do tego hasła. Na przykład w tym roku pojawiło się zadanie z geografii dotyczące największych producentów cytryn na świecie, z chemii pytanie dotyczące kwasu cytrynowego, a rozwiązaniem konkursowej krzyżówki było hasło: „Kwaśny jak cytryna”. W zmagania zespołów z zadaniami konkursowymi wplecione były występy szkolnego kabaretu BIS, którego jeden skecz też zawierał „cytrynowe” elementy.

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężył zespół z gimnazjum w Jastrzębiu, drugie miejsce zajął zespół z gimnazjum w Parznicach, trzecie – zespół z gimnazjum w Wierzbicy i czwarte z gimnazjum w Rudzie Wielkiej.

Podsumowując tegoroczną edycję konkursu pani Iwona Kwaśniewska – dyrektor PG w Rudzie Wielkiej – serdecznie podziękowała wszystkim zespołom i ich opiekunom za udział w konkursowych zmaganiach, a pani Renata Leśniewska – sekretarz gminy Wierzbica, wyraziła poparcie dla idei konkursu i zachęcała do jego organizacji w przyszłym roku oraz wręczyła pamiątkowe upominki wszystkim uczestnikom. Obie panie serdecznie gratulowały zwycięzcom.

Bożena Kopycka

Zapraszamy do obejrzenia galerii 

Skip to content