Dzień projektów gimnazjalnych

5 marca 2015 roku odbyły się publiczne prezentacje projektów edukacyjnych, przygotowane przez uczniów klas drugich. W prezentacji uczestniczyli uczniowie naszego gimnazjum, dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz goście specjalni – wolontariusze z Hiszpanii. Prezentacje rozpoczęli uczniowie, którzy przygotowali grę dydaktyczną zatytułowaną „Nowa mapa Europy” . Zabrali oni zgromadzonych w podróż po Europie. Opiekunem grupy projektowej była p. Anna Budzyńska.
Kolejna grupa, pod opieką p. Renaty Wilk, przygotowała prezentację na temat zapożyczeń, głównie anglicyzmów pt. „Zalukaj na to”. W języku polskim, a zwłaszcza w jego potocznej wersji, pojawia się ich coraz więcej. Dlaczego tak się dzieje? Czy wszystkie zapożyczenia są nam niezbędne? Na te pytania odpowiedziały Weronika Płusa i Natalia Rykowska.
Następna prezentacja dotyczyła ulubionej dyscypliny sportowej, czyli piłki nożnej. Projekt przygotowali Kacper Kruk, Sylwester Kwiatek i Mikołaj Nowocień. Opiekunem grupy był p. Arkadiusz Szyszka. Chłopcy przybliżyli zasady gry, nazwiska najpopularniejszych piłkarzy na świecie, nie zapominając jednak o piłkarzach pochodzących z naszego regionu.
Grupa projektowa pod opieka p. Izabeli Gorazińskiej, przygotowała prezentację dotyczącą wyboru zawodu. Uczniowie zaprezentowali film, zawierający wskazówki jak dokonać tej bardzo ważnej i zarazem trudnej decyzji.
Według amerykańskich wyliczeń sprzed kilku lat przeciętny człowiek w ciągu życia czyta około 1000 książek. W odniesieniu do naszych realiów, to liczba wręcz abstrakcyjna. Poeta Adam Zagajewski powiedział kiedyś, że w Stanach ludzie w wieku 25 lat zaczynają czytać, a u nas w tym wieku już przestają. „Po co nam literatura?” to temat kolejnego projektu, przygotowanego pod kierunkiem p. Roberta Kasiaka. Uczniowie realizujący ten projekt uwzględnili badania i statystyki, w tym także ankietę przeprowadzoną w naszej szkole, które potwierdzają radykalne odejście od czytania. Starali się udowodnić, że książka może nam przynieść wiele korzyści.
Kolejna grupa projektowa, którą opiekowała się p. Anna Janek, wprowadziła nas w świat chemii. Dowiedzieliśmy się co to jest korozja, gdzie występuje i jak można jej zapobiegać.
Nauka nie musi być zniechęcającym obowiązkiem, a rozrywka to nie tylko klikanie. Nauka też może być przyjemnością i zabawą, o czym mogli przekonać się uczniowie zaproszeni do udziału w grze edukacyjnej z historii. Treść pytań umożliwiła podróż w czasie przez najważniejsze epoki. Gra została przygotowana przez grupę, którą opiekowała się p. Izabela Gorazińska.
Jako ostatnia zaprezentowała się grupa, której opiekunem była p. Anna Janek. Uczniowie przedstawili prezentację dotyczącą roślin leczniczych, które od niepamiętnych czasów są znane i wykorzystywane przez człowieka. Do dziś mimo ogromnego postępu chemii, prze­mysłu farmaceutycznego i medycyny rośliny lecznicze nie straciły nic na znaczeniu. A jakie mają znaczenie w życiu każdego z nas? Tego dowiedzieliśmy się po obejrzeniu prezentacji. Na zakończenie p. dyrektor Iwona Kwaśniewska podziękowała i pogratulowała uczniom klas drugich wspaniałych efektów ich pracy.

Skip to content