Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu 8-klasisty 2022 ogłaszane będą 1 lipca przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Będzie można je sprawdzić, wchodząc na stronę internetową OKE Warszawa i logując się na indywidualne konto ucznia. Jako login używany jest zazwyczaj PESEL ucznia, a hasło przekazała szkoła.

Skip to content