Wycieczka klasy 8

W czwartek 19 październik 2023r. uczniowie klasy ósmej w ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” wybrali się na wycieczkę do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Podczas pobytu w muzeum uczniowie zwiedzili wystawę stałą poświęconą twórczości Jacka Malczewskiego, artysty będącego  najznamienitszym przedstawicielem symbolizmu w malarstwie polskim. Jacek Malczewski urodził się w Radomiu w 1854 roku, jego portfolio liczy około 3500 obrazów. Oprowadzająca po wystawie pani Przewodnik przybliżyła uczniom biografię malarza, a następnie opowiedziała o niektórych obrazach, zwracając uwagę na interpretację symboli. Zwiedzając wystawę uczniowie zobaczyli słynny autoportret artysty „Autoportret z kwiatem ostu”, podobizny matki artysty, ukochanych sióstr, żony, córeczki Julci oraz syna Rafała. W kolejnych salach znajdują się prace artysty przedstawiające wizerunki przyjaciół, zestaw kompozycji symbolicznych np. „Scena alegoryczna”, „Powrót sybiraka”. W radomskim muzeum im. Jacka Malczewskiego znajdują się obrazy artysty z radomskich zbiorów, prace zakupione przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz obrazy użyczone przez właścicieli prywatnych. Na zakończenie pobytu w muzeum uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych zatytułowanych „Autoportret – być jak Jacek Malczewski.

Iwona Kwaśniewska

Skip to content