Szkolny Konkurs Matematyczny „Matematyka i My”

29 maja 2024r. odbył się szkolny konkurs matematyczny „MATEMATYKA I MY”

W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klasy IV i VI. Konkurs miał formę jednorazowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów i polegał na rozwiązaniu pięciu krótkich otwartych zadań Za każde zadanie uczeń mógł otrzymać dwa punkty: jeden – za zastosowanie poprawnej metody rozwiązania, drugi – za poprawność rachunkową w całym rozwiązaniu. Maksymalna liczba punktów za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań to 10 punktów.

Największą liczbę punktów 8 na 10 możliwych uzyskali

Kwiatek Lena klasa VI oraz Pyrka Oskar klasa VI

Wyniki wszystkich uczestników:

Lp. Nazwisko i imię Klasa Liczba zdobytych punktów

1. Kwiatek Lena VI 8p punktów

2. Pyrka Oskar VI 8 punktów

3. Brusik Martyna VI 6 punktów

4. Lachowska Patrycja IV 6 punktów

5. Sowa Nadia VI 6 punktów

6. Nowak Karolina IV 5 punktów

7. Szczerbińska Maria IV 1 punkt

8. Kwiatek Marcel IV 0 punktów

Skip to content