Święto Szkoły

Dzień 30 kwietnia 2023 r. zapisał się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Właśnie wtedy nastąpiło nadanie imienia Orła Białego i przekazanie Sztandaru. Ceremonia była podsumowaniem dwuletniej pracy.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rudzie Wielkiej pod przewodnictwem opata ojca Eugeniusza Augustyna z Wąchocka, który dokonał poświęcenia Sztandaru. W tym podniosłym wydarzeniu oprócz Dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, lokalnej społeczności wzięli udział zaproszeni goście: posłanka na Sejm IX kadencji – pani Agnieszka Górska, wicestarosta – pan Krzysztof Kozera, radna powiatowa- pani Małgorzata Klocek, Wójt Gminy Wierzbica- pan Zdzisław Dulias, zastępca przewodniczącego Rady Gminy- pan Sławomir Lisek, kierownik Referatu Oświaty – pani Justyna Bąk, sekretarz Gminy Wierzbica – pani Renata Leśniewska – Grzywacz, wieloletnia dyrektor szkoły – pani Halina Kwiecień, radna Gminy Wierzbica – pani Agnieszka Włoskowicz, dyrektorzy jednostek oświatowych z Gminy Wierzbica, przedstawicielki służby zdrowia, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej, sołtysi wsi Rudy Wielkiej, Błędowa i Stanisławowa oraz darczyńcy.

Galę szkolną zapoczątkował polonez w wykonaniu najstarszej grupy przedszkolnej. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Pisk orła” przybliżający rolę Orła Białego na przestrzeni dziejów Polski.

W dalszej części głos zabrała Dyrektor szkoły – pani Elżbieta Nowak, która powitała przybyłych na uroczystość gości i uzasadniła wybór patrona:

Kiedy rozpoczynaliśmy nasze starania o nadanie imienia zespołowi, wiedzieliśmy, że wybór patrona naszego zespołu musi być zrozumiały, zarówno dla najmłodszych przedszkolaków, jak i dla uczniów klas ósmych.

Już dzieci przychodzące do przedszkola poznają symbol Orła Białego. Uczą się poszanowania godła naszej Ojczyzny. Poznają jego historię.

Orzeł Biały to znak siły, męstwa, szlachetności. Towarzyszył Polakom od Piastów. Podrywał do walki o niepodległość, wolność. Dawał nadzieję na lepsze jutro. Jest symbolem męstwa, odwagi i mądrości. Pokazuje nam, że można wzlatywać ponad wyżyny i spełniać swoje marzenia.

Na zakończenie Dyrektor szkoły przytoczyła słowa Stefana Wyszyńskiego:

Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny.

Orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko”.

Następnie nauczyciele zaprezentowali rys historyczny szkoły. W kolejnej części przedstawiciele Rady Rodziców – pani Marta Kwiecień, pani Małgorzata Kruk, pan Błażej Włoskowicz wręczyli Sztandar Dyrektorowi szkoły, który został przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie.

Poczet Sztandarowy zaprezentował zgromadzonym Sztandar Szkoły, a prowadząca odczytała jego opis. Następnie odśpiewano hymn szkoły. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom konkurów: plastycznego i wiedzowego pod hasłem „Orzeł Biały”, nad którymi honorowy patronat objął Wójt Gminy Wierzbica pan Zdzisław Dulias i ufundował nagrody. Dyrekcja szkoły podziękowała Darczyńcom i uhonorowała ich pamiątkowymi statuetkami.

Utwór „Dzień dobry biały ptaku” w wykonaniu chóru szkolnego zakończył ceremonię.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Skip to content