Spotkanie z terapeutą

4 lutego odbyły się warsztaty dla rodziców uczniów klas I-VI z psychologiem, terapeutą ze Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy w Radomiu.Temat warsztatów : „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”

Celem warsztatów był trening umiejętności rodzicielskich mobilizujący do refleksji na temat potrzeb dzieci, rodziny i odpowiedzialności za ich wychowanie – rola komunikacji  w relacjach z dzieckiem.

Psycholog, terapeuta przedstawiła rodzicom praktyczne rozwiązania profilaktyczne – wychowanie w granicach i normach, przeciwdziałanie agresji i przemocy, wzmacnianie kompetencji emocjonalnych u dzieci, kształtowanie asertywności. Zwróciła również uwagę  na ważność współpracy rodziców ze szkołą w procesie wychowawczym dzieci.

Skip to content