Ślubowanie klasy I

Ślubowanie pierwszaków

W dniu 28 października 2022 roku odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość – ślubowanie uczniów pierwszej klasy.

O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zgromadzili się: dyrektor szkoły p. Elżbieta Nowak, wicedyrektor p. Małgorzata Piszczek, nauczyciele naszej szkoły, uczniowie starszych klas, przedszkolaki, rodzice oraz zaproszeni goście – wójt Gminy Wierzbica p. Zdzisław Dulias, sekretarz gminy p. Renata Leśniewska – Grzywacz, ksiądz Jan Staniewski.

Tego dnia panowała podniosła atmosfera. Na początku wprowadzono poczet flagowy i odśpiewany został hymn państwowy.

Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, podczas którego zdawali pierwszy egzamin na ucznia. Wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wszyscy obecni na uroczystości zgodnie stwierdzili, że doskonale zdali egzamin i mogą zostać przyjęci do grona społeczności szkolnej.

Następnie odbył się najważniejszy moment uroczystości – ślubowanie pierwszaków i pasowanie każdego dziecka przez dyrektor szkoły p. Elżbietę Nowak na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów.

Każdy pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom.

Po uroczystym apelu uczniowie wraz z wychowawczynią, rodzicami i gośćmi udali się do klasy na słodki poczęstunek.

Dorota Koselska

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Skip to content