Ślubowanie klasy I

dsc0068828 października 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej. O godzinie 9.00 w udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klasy pierwszej oraz zaproszeni goście. Pierwszoklasiści zaprezentowali się w odświętnych strojach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Na uroczystości obecni byli: Dyrektor Szkoły Pani Iwona Kwaśniewska, Vice-dyrektor Pani Elżbieta Nowak, Wójt Gminy Wierzbica Pan Zdzisław Dulias, Ksiądz Jan Staniewski, Dyrektor Przedszkola Pani Anna Puchała, Radna Gminy Wierzbica Pani Agnieszka Włoskowicz, nauczyciele, uczniowie ze starszych klas oraz rodzice. Przybyłych gości oraz uczniów klasy pierwszej powitali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści swoim zachowaniem i zaprezentowanym programem artystycznym udowodnili, że są gotowi do przyjęcia w poczet uczniów naszej szkoły. Złożyli uroczyste ślubowanie i odbyło się pasowanie każdego dziecka na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej, dokonane przez Panią Dyrektor Iwonę Kwaśniewską. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia oraz upominki. Były też życzenia i miłe słowa skierowane do uczniów przez Panią Dyrektor Iwonę Kwaśniewską i Pana Wójta Zdzisława Duliasa. Następnie uczniowie klasy pierwszej i zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dorota Koselska

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Skip to content