Rada Rodziców

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodzice nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Dane do przelewu: Rada Rodziców przy ZSP w Rudzie Wielkiej ul. Radomska 10, 26-680 Wierzbica, nr rachunku: 45 9132 0001 0000 0415 2000 0010 /w tytule zapis- imię i nazwisko dziecka oraz klasa/.

Rada Rodziców zaprasza również trójki klasowe do współpracy, ponieważ wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej. Bardzo chcielibyśmy wesprzeć wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic!

                                             Bardzo dziękujemy za życzliwość i wszelką pomoc. 

                                                                                              Rada Rodziców

Skip to content