Porządkowanie cmentarza wojennego

Uczniowie porządkujący cmentarz wojenny

Z okazji Święta Zmarłych uczniowie klas VIIIa i VIIIb naszej szkoły porządkowali cmentarz wojenny w Rudzie Wielkiej.

Na tym cmentarzu pochowani są żołnierze, którzy polegli i zmarli w wyniku działań zbrojnych, jakie miały miejsce na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1914 – 1915. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na cmentarzu pochowani są żołnierze trzech walczących wówczas ze sobą armii: austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, zgodnie z obowiązującą w tym okresie zasadą równorzędnego traktowania poległych żołnierzy wrogich armii.

Bieżące prace porządkowe na terenie cmentarza od wielu lat wykonywane są przez uczniów szkoły w Rudzie Wielkiej – już około 80 lat temu cmentarz porządkowali uczniowie miejscowej szkoły.

Bożena Kopycka

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Skip to content