PODZIĘKOWANIE

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro,
które dajemy, zatacza koło i wraca do Nas”

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej wraz z całą społecznością szkolną pragnie wyrazić uznanie i słowa podziękowania firmie LAFARGE Cement S.A. Małogoszcz oraz dyrektorowi Panu Wojciechowi Chudzikowi – za przekazane środki finansowe w kwocie 5000 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup szafek szkolnych dla uczniów trzech klas naszej szkoły ( szafki zostały już zamówione). Taki świąteczny prezent sprawił nam ogromną radość i przybliżył nas do realizacji naszego planu – „SZAFKA DLA KAZDEGO UCZNIA” – wierzymy, że nam się uda.

Skip to content