Pielęgniarka szkolna

OGŁOSZENIE  !!!

Uczniowie naszej szkoły objęci są profilaktyczna opieką zdrowotną pielęgniarki szkolnej, która polega między innymi na:

1/  wykonywaniu i interpretowaniu testów przesiewowych i  związanych z tym badaniami dzieci, które obejmują:

– pomiar wzrostu i wagi ciała,

– pomiar ciśnienia krwi,

– badanie ostrości wzroku i słuchu,

– badanie układu ruchu.

2/ kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz

     sprawowanie opieki nad  uczniami z dodatnimi wynikami

     testów,

3/ czynne poradnictwo  dla uczniów z problemami

     zdrowotnymi,

4/ sprawowaniu opieki nad uczniami z chorobami

     przewlekłymi i niepełnosprawnością,

5/ udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych

     zachorowań, urazów i zatruć;

6/ edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

7/ profilaktyka fluorkowa u dzieci w klasach od I do VI .

Rodzice lub opiekunowie dzieci objętych ww. opieką  mają prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu na wykonywanie takiej opieki. Ewentualny sprzeciw należy złożyć pisemnie do pielęgniarki szklonej lub wychowawcy klasy.   

Skip to content