O g ł o s z e n i e!

BIBLIOTEKA PRZYPOMINA

do 3 czerwca 2024r. tylko zwroty wypożyczonych książek i podręczników

Nie ma już wypożyczeń. Wypożyczone książki przynosimy w godzinach pracy biblioteki,

podręczniki zwracamy od 05 do 07.06.2024r. wg ustalonego harmonogramu.

Bardzo proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów. Zwrot wypożyczonych książek jest niezbędny żeby zapewnić wypożyczenia uczniom w roku następnym!

Jak przygotować podręczniki do zwrotu?

  • zdejmujemy okładki (samoprzylepne zostawiamy)
  • wycieramy gumką wszystkie podkreślenia, notatki, zapiski, rysunki
  • rozprostowujemy zagięte kartki i rogi
  • wyciągamy ze środka wszystkie swoje kartki z kartkówkami, notatkami itp.
  • Podręczniki pakujemy w bezzwrotną reklamówkę lub torbę.
  • nie oddajemy do biblioteki podręcznika z religii i zeszytów ćwiczeń.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zakupu zniszczonego lub zgubionego podręcznika. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu podręczników należy uzgadniać z bibliotekarzem.

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW:

05.06.2024r. (środa)

klasagodzina
3 „a”11:00 – 11:30
3 „b”11: 30 – 12:00
112: 00 – 12:30

06.06.2024r. (czwartek)

klasagodzina
69:00 – 9: 30
7 „a”9:30 – 10:00
7 „b”10:00- 10:30

07.06.2024r. (piątek)

klasagodzina
49:00 – 9:30
Monika Kwicień
Skip to content