Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że w związku z reformą oświaty przesunęły się terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) termin postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkola i publiczne szkoły podstawowe określi do 15 kwietnia 2017 roku.

W tym samym terminie do publicznej wiadomości podane zostaną kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Skip to content