Konkurs plastyczny KARTA Z WIELKANOCY

Zapraszam do udziału w szkolnym etapie Powiatowego Konkursu Plastycznego Karta z Wielkanocy.

Cele konkursu:
– kultywowanie wśród dzieci tradycji Wielkanocnej;
– podkreślenie znaczenia świąt w kształceniu osobowości dziecka;
– przedstawienie spojrzenia dziecka (wrażliwego obserwatora) na świat zewnętrzny,
– rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci;
– kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej;
– promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci.

Format pracy – A4
Techniki – rysunkowe i malarskie
Ilustracje opowiadające o świętach powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
Prace należy dostarczyć do 18 marca 2021 r. w formie elektronicznej na adres dorota.kwasniewska@zsrudawielka.edu.pl
Praca musi być opisana – Dane autora należy umieścić w nazwie zdjęcia (imię, nazwisko, klasa)
Prace będą oceniane w kategorii:
klasy I -III
klasy IV – VIII
10 najlepszych prac zostanie przesłanych do Domu Kultury Borki, który jest organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego.
Regulamin konkursu w załączniku niżej.

Dorota Kwaśniewska

Skip to content