Informacja dla rodziców

Dyrektor PSP w Rudzie Wielkiej wraz z Radą Rodziców  informują, że na podst.  art.39 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo Oświatowe gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości:

  1. 3 km – przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych
  2. 4 km –w przypadku uczniów klas IV  szkół podstawowych

 Długość drogi, jaką przebywa dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu z domu do szkoły, powinno się mierzyć nie w linii prostej, lecz z uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych, rzeźby terenu i istniejącej infrastruktury drogowej. Potwierdza to stanowisko MEN w piśmie Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN z 16 lutego 2009r.

    Na podst. art.39 ust. 3 pkt.4  obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom orzeczeniem o niepełnosprawności  bezpłatnego transportu w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej.

  Podsumowując powyższe  bezpłatny bilet do szkoły należy się uczniom którzy:

  1. Zamieszkują w obwodzie szkoły a  odległość  z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych.
  2. Zamieszkują w obwodzie szkoły a odległość z domu do szkoły przekracza 4 km –w przypadku uczniów klas IV –VIII  szkół podstawowych.
  3. Uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności .

Rada Rodziców, Dyrektor Szkoły

Skip to content