BIEG CHARYTATYWNY

 „Pomóżmy MATEUSZOWI”

Dnia 13 września 2020r. odbył się bieg charytatywny „Pomóżmy Mateuszowi”. Celem imprezy była pomoc dla Mateusza, absolwenta naszej szkoły, związana z pęknięciem guza mózgu. Zbiórka pieniędzy miała na celu pokrycie kosztów leczenia, kompleksowej i intensywnej rehabilitacji fizjoterapeutycznej oraz leczenia logopedycznego. Zebraliśmy 8716,74 zł.

            Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Wierzbica, Pan Zdzisław Dulias, który ufundował medale dla wszystkich uczestników biegu oraz puchary dla zwycięzców we wszystkich kategoriach. Impreza nie mogłaby odbyć się bez pomocy i wsparcia wielu ludzi dobrej woli. Szczególne podziękowania dla Klubu Sportowego „Team Zalesice”, za ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców oraz poprowadzenie biura zawodów, dzięki czemu impreza przebiegała sprawnie i bez zakłóceń, Stowarzyszenia Miłośników Aktywności Fizycznej „IŁŻA PĘDZI” za okazane wsparcie, Stowarzyszenia „Nasza Ruda” za pomoc w wyznaczeniu tras biegowych na boisku szkolnym oraz zabezpieczenie biegu głównego, Piekarni – cukierni „MAK” w Kowali za ufundowanie pączków, firmie RATMED-POL za zabezpieczenie zaplecza medycznego dla uczestników biegu, strażakom OSP Ruda Wielka  i OSP Rzeczków za zabezpieczenie trasy biegu głównego, mediom i fotografowi Panu Tomaszowi Kuca, dzięki którym nasza impreza będzie miała historyczny wymiar, Pani Monice Kwiecień i Panu Przemysławowi Kowalskiemu za przeprowadzenie Biegów Młodych, Pani Ewie Kruk za zorganizowanie punktu poboru krwi przed imprezą oraz wszystkim sponsorom biegu, którzy wykazali się szczególną hojnością, a pragnęli pozostać anonimowi.

            Nie sposób nie wspomnieć  również o całym sztabie wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariusza, którzy kwestowali i pomagali podczas całej imprezy.

Dziękujemy za każdą symboliczną „złotówkę”. Dziękujemy za wielkie serce!

 „ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

 nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                                                                                                    Jan Paweł II

Opiekun

Szkolnego Klubu Wolontariusza

Renata Wilk

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Skip to content