Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Nasze przedszkole realizuje projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych. W ramach jego realizacji dzieci z naszego przedszkola biorą udział w następujących modułach:

  1. Czytamy razem z Małym Misiem;

Dzieci poznają literaturę dziecięcą poprzez słuchanie czytany książek przez nauczyciela, rodziców i zaproszonych do przedszkola gości. Miś gości w kąciku czytelniczym poszczególnych oddziałów. Miś również wędruje do domów, gdzie zadaniem dzieci jest czytanie Misiowi –  Bruno ulubionej bajki oraz narysowanie do niej ilustracji.

W realizacji projektu brali udział zaproszeni do przedszkola goście:

– Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej;

– Ratownik medyczny;

– Żołnierz zawodowy;

– Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

2. Projekt „Emocje w życiu codziennym”;

Celem projektu jest edukacja społeczna w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. W ramach realizacji:

– przeprowadzono zajęcia na temat emocji, np. z wykorzystaniem scenariuszy zajęć i opowiadań Anety Konefał.

– zorganizowano zabawy związane z rozróżnianiem emocji i uczuć przyjemnych oraz nieprzyjemnych, kształtowano świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

3. Pamiętnik naszej grupy;

Moduł promuje wartość wychowania przedszkolnego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na korzyści, jakie dzieci odnoszą dzięki uczestnictwu w życiu grupy przedszkolnej.

W wyniku realizacji tego modułu przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach na temat kolekcjonowania wspomnień. Zaprojektowały pamiętnik swojej grupy, w którym na bieżąco gromadzą zdjęcia, dyplomy, pamiątki z wyjść i wycieczek.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

4. Zmisiowane zajęcia – „Dzień bez zabawek”

Dzieci przekonały się jak świetną zabawą jest sama chęć tworzenia. Z sali przedszkolnej zniknęły zabawki, a ich miejsce zajęły pudła, pudełka kartonowe, plastikowe kubeczki, butelki, nakrętki, papierowe rolki i wiele innych z pozoru niepotrzebnych przedmiotów. Maluszki zainspirowane kartonowymi modelami m.in. sklepu, auta, kuchni zapomniały o zabawkach z sali. Wspaniale się bawiły. Zrozumiały, że do dobrej zabawy nie potrzeba wiele.

 Poprzez takie zajęcia dzieci odkrywają swoje twórcze możliwości, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, zdobywają sprawność manualną, uczą się samodzielności, współdziałania w grupie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Skip to content