Ogłoszenie

Drodzy Rodzice,
od 2 stycznia 2023r. opłaty za przedszkole (tj. opłata za wyżywienie i opłata za pobyt dziecka w przedszkolu – tzw. opłata stała) dokonywane będą bezgotówkowo – przelewem na podany rachunek bankowy:
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku oddział w Wierzbicy
nr konta: 94 91 32 0001 0000 9091 2000 0010


Zasady dokonywania płatności za przedszkole:
a) w terminie do dnia 5 każdego miesiąca rodzice otrzymują od wychowawców
oddziałów przedszkolnych informację o kwocie do zapłaty za żywienie i opłaty
stałej
za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową;
b) płatności należy dokonać do dnia 15 każdego miesiąca na podany rachunek bankowy;
c) sposób wypełnienia przelewu:

konto nr: 94 91 32 0001 0000 9091 2000 0010

tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa( I, II, III ) opłata za żywienie (kwota)
i opłata stała (kwota), za miesiąc ( np. styczeń)
lub dwa oddzielne przelewy jeden na żywienie i drugi na za opłatę stałą


Prosimy o terminowe wpłaty. Dziękujemy !

I. Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części, tj.:

  • kosztu wyżywienia (z góry za ilość dni roboczych w danym miesiącu razy 10 zł, minus odpis za nieobecności za
    miesiąc wcześniejszy)
  • opłaty za świadczenia ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego- tzw. opłata stała

II. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego
ustalona zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o sfinansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2021 r.poz.1930, ze zm.)

  • 7.00 – 12.00 bezpłatna podstawa programowa
  • 12.00 – 16.00 (godziny płatne – 1.14 zł za każdą zadeklarowaną we wniosku godzinę)

III. Wysokość opłat za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym biorąc
pod uwagę normy żywieniowe ustalone przez Ministra Zdrowia oraz aktualne ceny artykułów żywieniowych.
O zmianie wysokości opłat za wyżywienie rodzice będą powiadamiani przez przedszkole w formie komunikatów
na tablicy ogłoszeń . W przypadku wzrostu cen żywności wysokość stawki może ulec zmianie.

Skip to content