Szkoła Ruda Wielka

październik 2021

Wspomnienie Jana Pawła II

Nasi uczniowie wiedzą, że również październik to szczególny miesiąc dla naszego narodu. To właśnie 16 X 1978 świat poznał naszego biskupa i nowego Papieża Jana Pawła II. 22 października w uroczysty sposób wspominaliśmy tego najwybitniejszego Polaka. Uczniowie śpiewem, wierszem, filmem…

Dzień Nauczyciela w naszej szkole

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu” Właśnie ten fragment, wypowiedziany przez Elizę Orzeszkową, był mottem uroczystego apelu, który odbył się 13 października w naszej szkole. Świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji społeczność szkoły wzięła udział w…

Wycieczka do Torunia

Dnia 8 października 2021 roku, uczniowie klasy IV, Va, Vb oraz VI pod opieką pań Renaty Wilk, Magdaleny Gołębiowskiej, Iwony Kwaśniewskiej oraz Anny Kopyckiej-Pater uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-turystycznej do Torunia, zorganizowanej przy współpracy z Przedsiębiorstwem Turystycznym „Artur”. Wycieczka miała na…

Klasa druga świętuje Dzień Chłopaka

Dzień Chłopka w klasie drugiej obchodzono bardzo radośnie. Dziewczynki przygotowały chłopcom wspaniałe powitanie, a następnie złożyły życzenia i wręczyły wspaniałe upominki przygotowane przez Rodziców. Ponadto zapewniły kolegom wiele atrakcji w tym dniu, poprzez udział w różnych konkursach i zabawach. Największą atrakcją…

Prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Rudzie Wielkiej

Nasza szkoła sprawuje społeczny patronat nad cmentarzem wojskowym z okresu I wojny światowej w Rudzie Wielkiej. Tradycją jest, że w październiku uczniowie ósmych klas porządkują teren tego cmentarza. W ramach prac zagrabiono liście, wyrwano chwasty porastające nagrobki oraz posprzątano śmieci.…

Szkolenie Wolontariuszy

21 września 2021 roku odbyło się szkolenie wolontariuszy. W szkoleniu wzięło udział 13 uczniów klas IV i V. Warsztaty poprowadziła pani Ewelina Strycharska, koordynatorka Centrum Wolontariatu przy GOPS w Kowali, która zapoznała nowych członków klubu z działalnością wolontariatu. Program warsztatów…

Skip to content