Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Więcej informacji pod linkiem: Harmonogram rekrutacji

Jak karnawał, to karnawał…

Pandemia to trudny czas dla wszystkich, ale z zachowaniem zasad epidemiologicznych w naszej klasie odbył się bal karnawałowy.  Sala klasowa zamieniła się w prawdziwą salę balową i zapełniła się niezwykłymi postaciami z bajek i filmów. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie…

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Wymagania egzaminacyjne W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Skip to content