Szkoła Ruda Wielka

maj 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany…

Wznowienie zajęć w placówkach szkolnych

Harmonogram zmian: od 18 maja br.: możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju. Od 25 maja br.: możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII…

Zmiana dni wolnych

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020 zostają przeniesione z 21, 22, 23 kwietnia na 16, 17 i 18 czerwca 2020r. –  zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o zmianie terminu egzaminu ósmoklasisty.

Skip to content