Szkoła Ruda Wielka

listopad 2019

Żywa lekcja historii

W poniedziałek 18 listopada uczniowie klas VIII i VII mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii prowadzone przez p. Wojciecha Szot, historyka i żołnierza. Prowadzący z wielka pasją opowiadał słuchaczom o powojennej historii Polski. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji oraz…

Warto się czasem zasłuchać

„… Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie. Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, by mowę wieków usłyszeć One mówią…”

Uroczyste ślubowanie klasy I

     29 października 2019 roku odbyła się ważna uroczystość ślubowania uczniów pierwszej klasy. O godzinie 9.00 dyrekcja, nauczyciele, uczniowie,  rodzice pierwszoklasistów oraz zaproszeni goście zgromadzili się na sali gimnastycznej. Wprowadzono poczet  flagowy i został odśpiewany hymn państwowy.

Szkolenie Wolontariuszy

28 października 2019 roku odbyło się szkolenie wolontariuszy. Warsztaty poprowadziła pani Ewelina Strycharska, koordynatorka Centrum Wolontariatu przy GOPS w Kowali, która zapoznała nowych członków klubu z działalnością wolontariatu. Program warsztatów poruszał m.in. ideę i terminologię wolontariatu, integrację i komunikację, prawa…

Próbna ewakuacja

17 października 2019 r. w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów…

Skip to content